Bizi Arayın

Marka Tescil

Marka Tescil - Patent Konusunda En Hızlı Ve Ekonomik Çözüm Için Destek Almayı Unutmayın... Tamnot Vereceğiniz Bir Hizmet!

Marka Nedir ?
Marka Tescili izmirMarka, kısaca üretilen mal ve hizmetlerinin bir başka mal veya hizmetlerden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.

Marka Tescili veya Tescilli Marka Nedir ?
Üretilen mal ve hizmetlerde kullanılan veya ticareti yapılan unvan dahil şahıs veya firmaların sembol veya
tanıtıcı işaret olarak kullandıkları, sözcükler, kelimeler, harfler, logoların tek başına veya hepsini birlikte
barındıran işaretlerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil edilerek korunması ve belgelendirmesidir.

Marka Tescili Neden Önemlidir ?
İşletmelerin marka tescilini yaptırması firmanın üretimini gerçekleştirdiği markanın hukuken garanti altında
olmasını sağlar ve markanın başkaları tarafından kullanılmasına engel olur. Aynı zamanda diğer işletmelerin
düşük kaliteli ürünlerde markayı kullanarak, markaya verebilecekleri değer kaybı önlenmiş olur.

Çalışma Şeklimiz

Bir önceki sayfa